THISYS.NL

Informatieve site over allerlei technische systemen

thisys

Welkom bij THISYS.NL

 

Op 8-1-2016 is dit domein aangevraagd en is het als een leeg casco gepubliceerd. Naar verwachting zal het tot eind februari 2016 duren voor de basisinformatie geplaatst is. Vervolgens zal gedurende 2016 de site met steeds meer informatie worden uitgebreid.

Onthoudt dus deze naam en kijk over een paar weken of maanden nog eens of volg de vorderingen wekelijks.


Beveiligingstechniek

De auteur van deze site heeft 30 jaar ervaring in de beveiligingstechiek en zal zijn kennis en ervaring gebruiken bij het vullen van de pagina's over dit thema. De verwachting is dan ook dat dit thema als eerste volledig beschikbaar zal zijn.


Zorgsystemen

Door de bezuinigingen in de zorg wordt het gebruik van innovatieve systemen steeds belangrijker, alleen door intensief gebruik van de laatste technieken kan met het beschikbare budget een minimale zorg worden geboden.


Besturingstechniek

Besturingstechniek kom je overal tegen; in productielijnen, afvalverwerking, offshore, gebouwbeheersystemen, tuinbouw, stallen, enz. Maar ook de techieken die worden toegepast zijn net zo divers. In dit thema willen we een inkijkje geven in deze wereld.


Robots

Robotica is een bijzondere vorm van besturingstechnieken. Het gaat hier om tools die in productiebedrijven in hoge snelheid allerlei bewerkingen uitvoeren aan producten, maar ook om autonoom bewegende voertuigen die allerlei taken uitvoeren. Over de robots die menselijke trekjes hebben en ingezet worden voor interactie met mensen, en ook over robots die taken uitvoeren op plaatsen waar mensen niet kunnen komen.


Communicatie

Communicatie is een belangrijk onderwerp bij systemen. Het verschil tussen een installatie en een systeem is dat een systeem bestaat uit meerdere onderderdelen waartussen communicatie plaats vindt. Deze communicatie kan zijn tussen componenten maar ook tussen techniek en mensen.


Wereld

We hebben maar één wereld en die staat onder druk. In dit thema worden technische systemen behandeld die op een opvallende manier een bijdrage leveren aan een betere wereld. Het gaat dus niet om systemen die ons leven aangenaam maken, maar die goed zijn voor onze aarde, het millieu of de mensheid. De nadruk ligt ook niet op de hoogstaande techniek maar om de functionaliteit, orginaliteit en het effect.


Diensten

Op de pagina Diensten komen diensten die we zelf aanbieden, maar ook verwijzingen naar andere informatiebronnen en aanbieders.