THISYS.NL

Informatieve site over allerlei technische systemen

thisys

Over THISYS.NL

 

THIDEE is een onafhankelijk particulier initiatief. Het doel is om de bezoekers te motiveren zelf kritisch na te denken over allerlei onderwerpen en ze daarbij met artikelen en gezichtspunten te ondersteunen.


Verantwoording

Deze site is gevuld met kennis en productinformatie van diverse auteurs.  Gezichtspunten kunnen verschillen, maar indien u punten tegenkomt die gedeeltelijk onjuist zijn, verzoek ik u contact met ons op te nemen.

Indien u informatie of vermelding naar producten tegenkomt waarvan u de rechten bezit en u het niet eens bent met de opname hiervan in deze site, kunt u ook contact met ons opnemen.

Mocht u ergens op deze site iets beledigends ontdekken, dan vraag ik u dit ook te melden.

In alle gevallen zullen we uw melding serieus bekijke en indien nodig, dit zo snel mogelijk aanpassen.


De idee

De idee achter deze site is het verstrekken van informatie over diensten en producten die bijdragen aan een betere wereld. Dit kunnen zijn producten of diensten die de veiligheid van individuëlen of groepen bevorderen, of bijdragen aan de gezodheid of het welzijn van kwetsbaren in de samenleving of mensen in het algemeen.


Familie

Deze site vormt een onderdeel van een aantal gerelateerde sites die elk vanuit een andere focus een bijdrage aan een betere wereld willen leveren. Op dit moment zijn dit:

Mogelijk zullen er in de loop van 2016 nog meer volgen.


Agile methode

Om het doel te bereiken gebruiken we de agile methode:

 1. Site publiceren
 2. Content van de site vullen met een bepaald thema
 3. Website promoten door posts of FB, linkedin en andere media
 4. Aansluiting zoeken met communities
 5. Kijken naar commerciële mogelijkheden en inbouwen
 6. lobbyen om bepaalde sociale doelen te bereiken of organisaties te ondersteunen
 7. Terug naar 2 tenzij het thema groot genoeg is voor een eigen site
 8. Nieuwe site bouwen, terug naar punt 1

Dit is de logische volgorde, maar door opportunistisch handelen kan dit door elkaar heenlopen.


Herkomst onderwerpen

Onderwerpen zijn soms geïnspireerd door eigen ondervinding en soms door andere informatiebronnen, zoals boeken, internetsites, nieuws, tv programma's, documentaires en lezingen. Maar de onderwerpen zijn op geheel eigen wijze uitgewerkt. Indien mensen toch menen dat er inbreuk is gemaakt op een copyright of iets dergelijks, vraag ik dit te melden, waarna in overleg met betreffende rechthebber een oplossing zal worden gezocht of de teksten zullen worden verwijderd. Indien u fouten aantreft, verkeerde linken, verkeerde verwijzingen naar teksten, e.d. verzoeken wij u dit ook te melden.


Aanvullingen

Indien u behoefte heeft om aanvullende informatie of zelfs complete teksten beschikbaar te stellen, of indien u op een andere manier een bijdrage wilt leveren aan de site, ontvang ik graag een bericht van u. Afhankelijk van de inhoud kan dit dan al dan niet bewerkt in de site worden opgenomen.


Leveranciers

Indien u een leverancier van producten of diensten bent die passen binnen het doel van deze pagina, dan kunt u contact met ons opnemen, misschien kunnen we iets voor elkaar betekenen.


Uitgangspunten voor teksten

Indien u teksten wilt schrijven, waarmee we onze content kunnen uitbreiden, is dat mogelijk. Wel is het van belang dat

 • De teksten moeten relevant, deskundig en up-to-date zijn, rekening houdend met alle van toepassing zijnde wetten en normen.
 • De teksten mogen geen sluitreclame voor een specifiek product bevatten. In overleg kunnen producten gepromoot worden, maar de objectiviteit van de informatie moet gewaarborgd blijven.
 • De teksten mogen niet racistisch, discriminerend of anderszins kwetsend zijn.
 • Er mag geen sprake zijn van plagiaat. Je laten inspireren door andere bronnen is prima, maar dan moeten deze bronnen wel worden benoemd.

Linken

Het vergroten van de vindbaarheid in zoekmachines is een uitdaging. Door middel van het uitwisselen van linken, kunnen sites elkaar hierbij helpen. Indien u een site heeft die vergelijkbaar is, een aanvulling geeft op een bepaald onderwerp of er op een andere manier een relevante relatie gelegd kan worden, kunnen er wederzijdse linken gemaakt worden.


Samenwerking

Hoewel de site niet commercieel van opzet is, wordt wel gezocht naar financieringsmogelijkheden. Indien u meent dat u bepaalde diensten kunt aanbieden die in lijn zijn met de strekking van deze site, of indien u mogelijkheden ziet voor een bepaalde vorm van samenwerking, kan daar serieus naar gekeken worden.


Contact met THISYS.NL

Indien u contact op wilt nemen met de maker van deze site, kunt u een mail sturen naar:
"domeinnaam (thixxx) "@" mail.com 

(excuus voor de ingewikkelde omschrijving, dit is ter voorkoming van spam.)